Λογιστικά για Συλλόγους - Σωματεία | Δημήτριος Κωστόπουλος
15873
page-template-default,page,page-id-15873,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Σύλλογοι

Σύλλογοι – Σωματεία

(Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ)
Με το νόμο 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» επέρχονται σημαντικές διαφορές στον τρόπο υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όλες οι δραστηριότητές τους, πλην αυτών που είναι αποκλειστικά συνδεδεμένες με τον σκοπό τους, υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος. Σημαντικές αλλαγές επίσης έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και στα θέματα που αφορούν τις εργατικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Η ανάγκη στήριξης από ειδικό συνεργάτη για την κάλυψη των φορολογικών-εργατικών-ασφαλιστικών προβλημάτων είναι επιβεβλημένη.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη φορολογική-εργατική-ασφαλιστική κάλυψη των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και κάθε θέμα που έχει σχέση με την καλύτερη οργάνωση των λογιστικών τους υπηρεσιών.