Ξεκινώντας – Ίδρυση μίας επιχείρησης - Δημήτρης Κωστόπουλος
16139
page-template-default,page,page-id-16139,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Ξεκινώντας – Ίδρυση μίας επιχείρησης

Ξεκινώντας – Ίδρυση μίας επιχείρησης

Μια εταιρία μπορεί να έχει τη μορφή ατομικής επιχείρησης, ομόρρυθμης εταιρίας, ετερόρρυθμης εταιρίας, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρίας. Μπορεί να παρέχονται βάσει νομοθεσίας και άλλοι ειδικοί τύποι εταιριών (π.χ.ΝΕΠΑ).

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, με βάση τα χαρακτηριστικά που της δίνει η ελληνική νομοθεσία, θεωρείται η καλύτερη δυνατή μορφή εταιρίας, παρέχοντας ικανοποιητική ασφάλεια και ευελιξία στους επενδυτές. Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Θεωρείται νομική μορφή με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ένα εκ των οποίων είναι ότι για την ίδρυσή της απαιτείται κεφάλαιο μόλις ενός (1) ευρώ. Η εταιρία διοικείται από το διαχειριστή, ο οποίος διορίζεται βάσει καταστατικού ή από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων (το όργανο με τις περισσότερες αρμοδιότητες στην εταιρία). Η επωνυμία της εταιρίας πρέπει να είναι μοναδική, συμπληρώνοντας τα γράμματα Ι.Κ.Ε. στο τέλος της. Μία Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη, ο δε μοναδικός εταίρος μπορεί να είναι και διαχειριστής.

Η καταστατική έδρα της εταιρίας μπορεί να βρίσκεται σε οποιονδήποτε δήμο της ελληνικής επικράτειας, και μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλο τν κόσμο βάσει καταστατικού.